Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

این بار یک کودک ۱۴ ساله افغان قربانی فاشیستها شداین بار یک کودک ۱۴ ساله افغان قربانی فاشیستها شد


این کودک به همرای خانواده اش به جستجوی زندگی بهتر افغانستان را ترک کره و به کشور های بیگانه پناه
 آوردند  
 کودک 14 ساله افغان روز دوشنبه مورخ 13/5/2013 ساعت 5:30 عصر در میدان آتیکی ازگروه
فاشیستها مورد حمله قرار گرفت  
 
نخست به او نزدیک شدند و از او سوال کردن: از کجا هستی; زمان که او گفت از افغانستان او را مورد لت و کوپ قرار دادند که در ادامه این طفل از حال رفت  
 و از او دست برداشتند. و این کودک نوجوان به شفاخانه ی اونگلیزموس انتقال یافت  
گفته میشود کسانیکه به این کودک حمله کرده بودند 3 نفر مرد که لباس سیاه به تن داشتند میباشند
داکترها کمکهای اولیه را به او رساندند وصورت او نیز 30 بخیه خورد. داکترها هیچ توجه خاصی به او نکردند و او را به امان خدا رها کردند  
 با اطلاع کمی که داشت توانست خود را به داکترهای جهانی برساند واز آنها کمک خواسته و مشکل خود را با آنها در میان گذاشت. در حال حاضر ارگانهای 
غیر دولتی تلاش میکنند که او را به سوئیس در جایی که مادرش زندگی میکند بفر ستند 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου