Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012


 جلسه اظهار نظر و تبادل اطلاعات انجمن همبستگی افغانهای مقیم یونان در یک 
فضای دموکراسی برگزار گردید

این جلسه با سکوت یک دقیقه به دلیل کسانیکه جان خویش را در جزیره متلنیک یونان
 از دست دادند آغاز گردید
آنا لله وانا اليه راجعون

سخنرانانی که در این جلسه 
حضور داشتند عبارت از:
رضا غلامی: رئیس انجمن
 همبستگی افغانهای مقیم یونان
اسپیرو ریزاکو: رئیس موسسه
 اتیما و وکیل
ابوبکر فیض: عضوء انجمن و
 ر ئیس حزب مردم افغانستان در شورای یونان
محمد میرزائی: معلم زبان انگلیسی در انجمن
اوا کردماکی: نویسنده ماهنامه همبستگی به زبان یونانی و  وکیل

محترم اقای رضا غلامی در مورد اهداف انجمن و فعالیت های که در طول یک سال داشتند توضیح داده و ایشان سخنان خویش را به این شکل اغاز  نمود:

بسم الله رحمان رحیم
اول از همه تشريف آوری هر یک شما عزیزان را در این جلسه خوش آمدید گفته و سپاسگذاری عميق خود را به حضور تمام دوستان که دعوت ما را پذيرفتند و قبول زحمت نموده تشریف آوردند تقدیم میدارم

من به‌عنوان رئیس انجمن همبستګی افغانهای مقیم یونان و خدمتگزار مردم افغانستان، فرصت را غنیمت شمرده و یک‌بار دیگر از همه آن‌هایی که در طول یکسال گذشته با انجمن همکاری مادی و معنوی داشته‌اند، تشکرات عمیق خود و اعضای انجمن را ابراز می‌دارم

هموطنان عزیز
!
انجمن همبستگی افغانهای مقیم یونان، یکسال قبل از امروز به‌منظور جمع آوری و واحد ساختن افغانهای مقیم یونان، یاری و مساعدت در عرصه های حقوقی، اداری، ورزشی، صحت، تعلیم، و تربیه، و سایر مسایل فرهنگی تاسیس گردید
قابل ذکر است که این انجمن یک مرجع رسمی شناخته شده افغان، از طرف دولت یونان و اروپا میباشد

بزرگترین دستاورد این انجمن در یکسال گذشته، برای رسیدن به هدف‌های ذکر شده در اساسنامۀ آن، این بوده است که در مورد پیگیری اهداف و تقسیم مسئولیت‌ها در بین اعضای انجمن، تصمیم‌گیری جمعی به‌جای تصمیم‌گیری فردی صورت گرفته است و کلیه اعضای انجمن، فارغ از هرگونه تمایزات، زبانی، قومی، مذهبی و سیاسی از حق برابر شرکت در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار بوده‌اند و دمکراسی نیز به این نوع تصمیم‌گیری جمعی تعلق دارد

آن چیزی که من را وابسته به این انجمن کرده یکی از فصل های که در مورد شرایط عضویت که در  اساسنامه ذکر شده است می باشد:
فصل چهارم ماده اول ردیف دوم ذکر شده است: در
آنانیکه در بین انجمن با عث نفاق و متلاشی شدن افغانها به اساس دین، مذهب، ملیت، لسان، سمت، سیاست گروهی و غیره می شوند به هیچ وجه عضو انجمن شده نمی تواند و اگر کسانیکه عضویت انجمن را دارند و از این صفات پیروی می کنند مطابق اساسنامه و تصمیم شورا عضویت انها لغو می شود

انجمن افغانها  یگانه مرکز کمک و اطلاعه رسانی به پناهندگان و مهاجرین هموطنان ما بوده ودر تمام مسائل که در بالا ذکر شد فعالیت های مئسر داشته و همچنین برگزاری سیمنارهای آموزشی، اظهار نظر و اطلاع رسانی راجع به حق وحقوق پناهجویان و مسئولیت های مردم ما در قبال قانون و مقررات کشور میزبان، جلوگیری از خطرات اجتماعی ، بالابردن سطح آگاهی و فرهنگی افغانهای مقیم یونان، نمایش کلتور و فرهنگ افغانها در جامعه یونانی ها و جهت ادغام و تطابق هرچه بهتر و مناسب افغانهاا در جامعه یونانی ها فعالیت گسترده دارد

این انجمن در زمان بسیار کوتای توانست دستاور های زیادی داشته باشد. یک از انها اشتراک موئسر ان در مجالس دولتی که مربوط به مهاجران میشود و رابطه خاصی با سازمان ملل در مورد وضیعت مهاجرین و همکاری های موئسر با موسسه های دولتی و غیر دولتی داخل و خارج از کشور بوده، و سایر مثائل دیگر که در ادامه برای شما همکاران خواهد ذکر کرد مثل سازماندهی زمینه فراگرفتن لسان های انگلیسی و یونانی، فعالیت های فرهنگی و چاپ اطلاعه می باشد.
در مورد وضیعت پناهنده گان که در بخش دوم این برنامه صحبت می شود می خواستم نظر خود را  مطابق دین اسلام بیان کنم

یکی از مبانی اسلامی درباره انسان شناسی مسئولیت است ، انسان در برابر سایر انسان ها و مسلمانان مسئول است پس مسئولیت اسامی وانسانی ایجاب می کند که از پناهنده ها حمایت کنیم.
یکی از مبانی که اسلام معرفی می کند حفظ ایمان است که باز هم در این جا جغرافیای غیر مادی و فکری والهی مورد نظر است. فراتر از جغرافیا انسان ها مسئولیت دارند  که برای حفظ ایمان تلاش کنند. اسلام زمانی فرمان مهاجرت را صادر می کند که ایمان انسان مورد خطر قرار می گیرد و آن را واجب می کند. مهمترین و کامل ترین مهاجرت، مهاجرت و خارج شدن از زشتی ها  و بدی ها به سوی مرتبه الهی و انسانی بوده است.
بنابراین که ما هجرت را یک امر دینی میدانیم، ما ناگزیر به  مهاجرت شدیم جالب است که در تعریف پناهندگی و مبانی اسلام با مهاجرت کاملا یکسان است، وقتی کنوانسیون پناهنده را معرفی می کند، پناهجو به کسی می گویدکه به دلیل عقیده سیاسی مورد آزار قرار گرفته شده واز حمایت دولت خویش برخوردار نمی باشد.
از نظر سازمان  ملل مهاجر و پناهنده با هم تفاوت دارند، مهاجر کسی است که به دلیل امرار معاش وبلای طبیعی ممکن است مهاجرت کند. اما پناهنده کسی است جانش در خطر باشد.
بر همین اساس است که چون انسان را الهی می خواهد کند، محور حقوق بشری و وظایف و تالیف انسان را ایمان قرار داده است و بر اساس همان مسئولیت که عرض کردم کشور پناهنده پذیر مسئولیت دارد از این پناهجویان حمایت کند.
در ادامه وابسته بودن افغانها را یک عمل فرضی بیان نمود و به امید برگزاری صلح در افغانستان به سخنان خود خاتمه داد.

محترم اقای اسپیرو ریزاکو
قوانین پناهندگی و دوبلین را توزیح داده و به سوالات تک تک  افغانها جواب گو بوده و او ابراز خرسندی از همکاری با انجمن کردند.
محترم اقای ابوبکر فیض 
در مورد جنگ های دودهه اخیر در افغانستان که سبب مهاجرت اجباری افغانها شده و در رابطه به مشکلاتی که افغانها در کشور یونان مواجه می شوند صحبت نموده و ایشان انجمن را یک مرکز همبستگی در کشور یونان به همه افغانها به نام برد.

محترم اقای محمد میرزائی 
در مورد آموزش های زبان یونانی و انگلیسی پرداختند و ان را هم یک
 مبارزه فرهنگی دانسته.

محترم خانم اوا کاردماکی 
از وضعیت که در یونان قرار دارد ابراز نگرانی کرده 
و ایشان ماهنامه همبستگی را یک رابطه خاص بین یونانی ها و افغانها دانسته.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου